Rabu, 25 Mei 2016

Budowa plot z PCV na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Budowa sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Ogrodzenie z Winylu na plot i bramę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki PVC na plot i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji i proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane plot PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy przewidywane ploty plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar