Selasa, 08 Maret 2016

Wszelkie sztachety PVC są nieodłącznym elementem każdej posesji.Mało kto wyobraża sobie dom bez ogrodzenia. Aby można się było przedostać na obszar osobistej posesji potrzebna jest furtka oraz brama.
Na pewno bramy oraz furtki ogrodzeniowe winny być solennie zrobione jako ze narażone są na o wiele większe obciążenia aniżeli pozostała cześć plot PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa. W związku z tym jakie powinny być furtki a także bramy ogrodzeniowe? Każda bramka wejściowa powinna być na tyle duża aby zapewniała swobodne przejście bez przeciskania się.

Bramka wejściowa powinna także gwarantować przejazd wózkom dziecięcym oraz osobom niepełnosprawnym. Na ogół przyjmuje się iż furtka ogrodzeniowa winna mieć min. 1m szerokości. W zależności od ułożenia furtka ogrodzeniowa może być prawo bądź lewostronna rozwierana. Ze względu na to iż przęsła ogrodzeniowe zwykle są zawieszone nad murkiem furta powinna znajdować się nieco wyższa niż przęsło ogrodzeniowe żeby plotki z Winylu na plot i bramę ze sztachetbyło jednakowej wielkości.

Przy wyborze sztachety z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek jest więcej możliwości.
Bramy ogrodzeniowe mogą być jedno bądź dwu skrzydłowe. Poza doborem liczebności skrzydeł bramy w zależności od zabudowania posesji brama może być przesuwna lub rozwierana. By ułatwić obsługę do każdej bramy można zamontować automat dzięki któremu brama będzie się samoczynnie otwierała.

Decydując się na bramę przesuwna powinno się uwzględnić fakt iż sztachety Winylowe przy bramie winno być na tyle długie aby cala brama się za nim skryła. Bramy rozwierane z kolei wymagają przestrzeni aby bramę można było bez ograniczeń otworzyć. Jeżeli chodzi o wielkość bramy to można ja dostosować indywidualnie wg potrzeb, niemniej jednak przyjęło się ze powinna ona mieć minimum 3m szerokości. Najistotniejsza decyzja jest wybór towaru z którego brama oraz furtka ma być wykonana. Te 2 ogrodzenia nie powinny odbiegać ani kształtem ani materiałem od pozostałej części ogrodzenia żeby plot PCV na plot i bramkę ze sztachetwyglądało jednakowo. W sprzedaży dostępne są bramy i furtki ogrodzeniowe z plastiku, metalowe ogrodzenia (w tym bramy i furty) oraz drewniane ogrodzenia (sztachety jakie można wykorzystać do wypełnienia bramy lub furtki).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar